1- Bu ameliyatla yeni bir sindirim sistemi oluşturulur. Böylece alınan besin maddeleri mideden hemen sonra ince bağırsağın son kısmıyla buluşur. Bu erken buluşma GLP-1 seviyesinde artış sağlar. Bu da erken dönem insülün salınımını düzenler.

2- Bu ameliyatla onikiparmak bağırsağının aşırı şekilde uyarılması durdurulur. Böylece glukoza tepki olarak tip 2 diyabette bozulmuş olan geç dönem insülin artışının GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) tarafından düzelmesi sağlanır.

3- Hepatik (karaciğer) ve diğer vücut dokularındaki insülin direnci azalır.

4- Bu cerrahi işlemle kalori kısıtlanması ayarlanabilir ve uzun süreli, doğru kilo kaybı sağlanır.

5- Yine bu cerrahi işlem sayesinde midenin boşalması hızlanır ve ghrelinin(Mideden salgılanan ve beyinde iştah-doygunluk merkezi üzerine etkili olan hormon.) azalması sağlanır.

6- Tip 2 diyabetli kişilerde glukagonun(Kan şekerini arttırıcı ve insülin karşıtı hormon.) gecikmiş ve yetersiz baskılanmasındaki bozukluk düzelmeye başlar.

7- Tip 2 diyabetli hastalarda artmış hepatik(karaciğerin) glukoz üretiminin azalması sağlanır.

8- Tip 2 diyabetle ilişkili eşlik eden hastalık ve bozuklukların kontrolü ya da düzelmesi sağlanır.