Hangi hastaların cerrahi tedaviye yönlendirilmeleri gerektiği, hangi cerrahi girişimin önerilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu konuda dünya çapındaki en önemli oluşum olan ifso (the international federation for the surgery of obesity and metabolic disorders) kılavuzu obezite cerrahi kriterlerini şu şekilde belirtmiştir:

.Hastalar 18-60 yaş arası olmalı.
.60 yaş ve üzeri hastalarda da obezite cerrahisi yarar-zarar oranı değerlendirmesi yapılarak karar verilmeli.
.Beden kitle indeksi (bmı) 40 kg/m2 ve üzerinde olmalı.
.Bmı 35-40 kg/m2 olan ve buna yandaş hastalığı olan, cerrahi metotlarla sağlanan kilo kaybının bu sorunlar üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmeli.
.Cerrahi için düşünülen hastalar, cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı ve yeterli kilo kaybı sağlayamayan kişiler olmalı.
.Ameliyat sonrası dönemde medikal ve psikolojik desteğe katılabilecek bireyler olmalı.