2012 yılına dek dünya çapında 14 000’den fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan derlenen veriler ışığında oluşturulan ve uluslararası olarak kabul edilen “klinik pratik uygulama rehberliği” ile hangi hastaların cerrahi tedaviye yönlendirilmeleri gerektiği ve hangi cerrahi girişimin hangi hastaya önerilmesi gerektiği belli kriterlerle belirlenmiştir. Bariatrik-metabolik cerrahi tedavisi gören hastaların, cerrahi tedavi uygulanmayanlara göre oluşabilecek koroner damar hastalığı (kalp krizi), tip 2 diyabet ve kansere bağlı ölüm oranlarının azaldığı gösterilmiştir. Bu rehbere göre verilen önerileri şöyle özetlemek mümkün:

.Beden kitle indeksi (bmı) 40 ve üzerinde ve henüz belirlenebilmiş tıbbi problemi yoksa (ameliyat olmaya engel durum da yoksa) tedavi: cerrahi

.bmı 35 ve üzerinde ve obeziteyle ilişkili bozukluklardan bir ya da daha fazlası mevcut ise tedavi: cerrahi
.bmı 30 ve üzerinde uygun medikal tedaviye ve takibe rağmen şeker kontrolü sağlanamayan tip 2 diyabetli biyokimyasal vücut değerleri bozulmuş hastalarda tedavi: cerrahi