Cerrahi tedavi, operasyonun planlanmasından başlayıp ameliyat sonrasına kadar devam eden ve uzun süre takip gerektiren bir süreçtir. Şeker ameliyatına karar verilen hastalar ameliyat öncesi dönemde amaca yönelik olarak geniş laboratuvar ve radyoloji tetkiklerinden geçirilir. Ayrıca tedavi ekibimiz ve ilgili branşlar tarafından muayene edilir. Bazen bu süreçte ameliyata engel bir durum (Örneğin önemli derecede kalp damar tıkanıklığı, koroner stent ya da koroner bypas gibi.) ortaya çıkabilir. Bu durumda öncelikle o sorun giderilmeli ve ameliyat daha sonra planlanmalıdır.

Tedavi ekibinin verdiği operasyon kararı sonrasında hastayla konuşularak cerrahi tedavinin etkileri hakkında geniş çaplı bilgi verilir. Bu görüşmede ameliyattan sonraki kazanımlar, yaşam kalitesindeki düzelmeler, yemek tarzında oluşacak değişiklikler üzerinde durulur. Hastamız ayrıca yapılacak metabolik cerrahi (Tip 2 şeker ameliyatı.) sonrası hastanede kalma süresi hakkında bilgilendirilir.
Ameliyatla oluşacak yeni duruma alışma sürecinde de kişiye eşlik edilir. Ameliyat sonrasında hastanın takibi ekibimiz tarafından sürekli bir iletişimle devam ettirilir. Bu paylaşım ameliyat sonrası dönemde hasta ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Tüm bunlar neticesinde kişi yeni, rahat bir yaşama basamak basamak tırmanır.