Sıkça Sorulan Sorular

1-Neden cerrahi yöntem,hem de laparoskopik?

En etkin ve düzenli ilaç tedavisine rağmen Tip 2 diyabet,her geçen gün daha kötüye doğru ilerleyen bir hastalıktır.Kişileri kalp ve damar,böbrek,göz ve sinir hasarları beklemektedir.Bu bekleyiş cerrahi bir yöntemle değiştirilebilir.Laparoskopik cerrahi,eşlik eden hastalık potansiyeli fazla olan bu hastalıkta,daha az travmatik,iyileşme süresini oldukça kısaltabilen ve benzeri birçok modern açılımlara izin vermesi nedeniyle tercih edilmektedir.

2-Uygulanan cerrahi yöntem nedir?

Laparoskopik sleeve gastrektomi+ileal interpozisyon.

3-Operasyonda tam olarak ne gibi işlemler gerçekleştiriliyor?

Öncelikle mide hacmi tüp mide haline getirilerek kısıtlanır.Sonrasında ince barsak son bölümdeki belirlenen bir barsak kısmı mideye yaklaştırılak birleştirilir.Kısaca barsak son kısmı ile ilk bölümü arasında bir yer değiştirme işlemi yapılmış olur.

4-Böyle bir işlemle ne sağlanmaktadır?

Alınan yiyeceklerle mideden hemen sonra yeri değiştirilen yeni barsak bölümünün buluşması buradan GLP-1 adı verilen hormonun salgılanmasını tetikler.Bu hormon pankreastan insülin salgılanmasına neden olur.Bu da kan şekeri kontrolünü sağlar.

5-Bu cerrahi tedavi yönteminden kimler fayda görebilir

Öncelikle kişilerin Tip 2 Diyabetli oldukları belirlenmiş olanlar

En az 3 yıldır bu teşhis altında,optimal ilaç tedavisi yöntemleri,hayat stili ve diyet değişikliklerine rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamamış olanlar ( HbA1c > 7,5 )

18-65 yaş aralığında olanlar(65 yaş üstü olup mevcut kondisyon faktörleri pozitif olanlar)

6-Tip 2 diyabetliyim,belirttiğiniz durumlar bende mevcut hatta ek hastalıklarım oluşmaya başladı.Bu cerrahi bende işe yarar mı?

Hastanın bireysel değerlendirilmesi önceliklidir,Eğer pankreas insülin salınım fonksiyonunuz yeterli eşik değerlerdeyse cerrahi tedavi adayısınız.

7-Sadece obez olanlar için mi geçerli?

Obez yada obez olmayanlar tip 2 diyabetli iseler fayda görürler.

8-Bu güvenli bir cerrahi yöntem midir?

Evet.Zorlu obez yada obez olmayan tip 2 diyabetli hastalar için geliştirilmiş,oldukça deneyimli ve teknolojik donanıma sahip ekip tarafından laparoskopik olarak güvenli olarak gerçekleştirilen bir yöntemdir.

9-Ameliyat ne kadar sürüyor?

Sakinleştirilerek ameliyata alınan hastalar 4-6 saat operasyonda kalırlar.Bu süre içinde hasta yakınları durumdan haberdar edilirler.

10-Ameliyat hemen sonrası neler olur ve nasıl hissederim?

Öncelikle kişilerin Tip 2 Diyabetli oldukları belirlenmiş olanlar

Ameliyattan sonra genellikle hastalar yakın gözlem ve takip amacıyla 1 gece misafir olacakları yoğun bakımda gözlerini açarlar.Ağrı kontrolü maksimum ölçüde sağlanır.Burda zamanı gelince su içebilir ve hasta yakını ziyareti de sağlanmaktadır.

18-65 yaş aralığında olanlar(65 yaş üstü olup mevcut kondisyon faktörleri pozitif olanlar)

11-Hastanede kaç gün kalırım?

Ameliyattan 1 yada 2 gün önce yatırılıp hazırlıklarınız tamamlanır.Ameliyattan sonra beslenmeniz ve tedavileriniz gerçekleştirilir.Ortalama 4 yada 5 gün sonra da kontrolleriniz planlananrak taburcu edilirsiniz.Toplamda 1 hafta hastanede kalış süreniz olacaktır.

12-Ameliyat riskli midir ve sonrasında oluşabilecek kötü durumlar neler olabilir?

İleal interpozisyon cerrahi uygulamalardan majör(büyük)cerrahi grubunda yer alır.Diğer majör cerrahilerde oluşabilecek risklere oranla dünya standartlarındadır.Ameliyat bölgelerinde sızıntı,kanama,infeksiyon erken dönemlerde,darlık yada tıkanıklık daha uzun dönemlerde gelişebilecek durumlardır.Deneyim önem arzetmektedir.

13-Deneyiminiz nedir?

Son 3 yıldır,cerrahinin bu alanında aralıksız ve düzenli olarak 650’nin üzerindeki hastada laparoskopik sleeve gastrektomi+ileal interpozisyon operasyonu deneyimimiz vardır.

14-Ne zaman işime yada normal hayatıma geri dönebilirim?

Hastaneden kendi kişisel ihtiyaçlarınızı tamamen kendiniz karşılacak durumda taburcu olursunuz.Taburcu olduktan 7-10 gün sonra kontrole çağrılırsınız ve önerilerle bundan sonra işinize ya da normal hayatınıza geri dönebilirsiniz.Bundan sonra yıl içindeki kontrol tarihleri belirlenir.

15-Kilo vermeye başlamam ve kan şekerimin düşmesi ne kadar zaman alır?

Taburcu olurken işaretleri görebilirsiniz.Ancak bu bir süreçtir.Zamanla ve kontroller esnasında objektif ve subjektif belirgin farklılıkları deneyimleyeceksiniz.

16-Tecrübeleriniz ışığında başka neler tavsiye edersiniz?

Çok iyi hasta-tedavi ekibi uyumu,başarının birlikte hedeflenmesi,sorumlulukların ve görevlerin bilinerek yerine getirilmesi,yeni hayat ve beslenme şekline adaptasyonun sağlanması yanında başarılı bir sonuca üzerine düşenin maksimumunu yaparak ulaşılacağı unutulmamalıdır.

5-Bu cerrahi tedavi yönteminden kimler fayda görebilir

Öncelikle kişilerin Tip 2 Diyabetli oldukları belirlenmiş olanlar

En az 3 yıldır bu teşhis altında,optimal ilaç tedavisi yöntemleri,hayat stili ve diyet değişikliklerine rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamamış olanlar ( HbA1c > 7,5 )

18-65 yaş aralığında olanlar(65 yaş üstü olup mevcut kondisyon faktörleri pozitif olanlar)

5-Bu cerrahi tedavi yönteminden kimler fayda görebilir

Öncelikle kişilerin Tip 2 Diyabetli oldukları belirlenmiş olanlar

En az 3 yıldır bu teşhis altında,optimal ilaç tedavisi yöntemleri,hayat stili ve diyet değişikliklerine rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamamış olanlar ( HbA1c > 7,5 )

18-65 yaş aralığında olanlar(65 yaş üstü olup mevcut kondisyon faktörleri pozitif olanlar)

Faydalı Bilgiler

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom insülin direnci, kan şekeri yüksekliği, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, abdominal obezite ve kan yağlarında yükseklik gibi metabolik bozuklukların bir arada görülmesidir.

İleal İnterpozisyon

İleal interpozisyon, tip 2 şeker hastalığının kontrol altına alınmasında kullanılan cerrahi bir tedavi yöntemidir. Bu operasyonda midenin kişinin kilosuna göre tespit edilen bir kısmı alınır. Sonra ince bağırsağın son kısmında henüz yapısı bozulmamış bölümün yemekle erken karşılaşmasını sağlamak amacıyla burası mide çıkışı ile buluşturulur. Bu sayede salınan hormonlar vasıtasıyla şeker hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılır.